In september 1944 was Operatie Market Garden in volle gang en op 19 september werden Schaijk en Reek bevrijd van de Duitse bezetter.

75 jaar Vrijheid

Op 19 september 2019 werd in Schaijk en Reek 75 jaar Vrijheid gevierd. In de Phoenix in Schaijk namen ruim 120 leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit Schaijk en Reek deel aan een bevrijdingsontbijt samen met een 40-tal senioren die de oorlog nog meegemaakt hebben.

Per tafel zaten 2 senioren en 6 kinderen die tijdens het ontbijt praatten over wat er zich tijdens de oorlog en bevrijding in Schaijk en Reek heeft afgespeeld. Er werden volop herinneringen opgehaald aan onderduikers of soldaten in huis., aan Operatie Market Garden die over de Rijksweg richting Grave trok. Kinderen vroegen zich af of er wel genoeg te eten wat in de oorlogsperiode en of de senioren (die ook nog jonge kinderen waren tijdens de oorlog) bang waren geweest.

Het is belangrijk dat lokale verhalen over de oorlogsperiode en de bevrijding doorgegeven worden aan de jongeren van nu!